Keiyukai Medical Foundation YOSHIDA hospital Medical Laboratory

Name Keiyukai Medical Foundation YOSHIDA hospital Medical Laboratory
abbreviation
Accreditation No. RML00130
Contact Address 4-1-2, 4 Jo Nishi, Asahikawa-shi, Hokkaido, 070-0054 Japan
Contact TEL +81-166-25-1115
Contact Fax +81-166-25-1129
URL
Initial date August 30, 2006
Renewal date August 23, 2018
Expiry date August 31, 2022
Revised date July 15, 2021
Location 4-1-2, 4 Jo Nishi, Asahikawa-shi, Hokkaido, 070-0054 Japan
Applicable accreditation criteria
Accreditation Certificate (PDF)

return to Search

Back to Top