HORIBA TECHNO SERVICE Co., Ltd Analytical Technology Center

Name HORIBA TECHNO SERVICE Co., Ltd Analytical Technology Center
Abbreviation
Accreditation No. RMP00040
Contact Address 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan
Contact TEL +81-75-313-8125
Contact Fax +81-75-321-5647
URL
Initial date March 1, 2019
Renewal date  
Expiry date March 31, 2023
Revised date  
Location 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan
Applicable accreditation criteria
Accreditation Certificate (PDF)

return to Search

Back to Top